Får Din hemsida att synas oftare

<<<<Tillbaka

Internettjänster från Kalmar NDC AB.


 

Vad kostar det?


Genväg

Pris per
6 månader

Pris per
Hel år

SUB domän (Standard)
kalle.sover.nu
även www.kalle.sover.nu


SUB-PATH domän
sover.nu/ute
även www.sover.nu/ute

68,-

126,-

Ovan med (INKL.) 1 E-mail adress

OBS! Ingen extra avgift för en E-mail adress behöver erläggas.

87,-

164,-

 

Genväg

Pris per
6 månader

Pris per
Hel år

KOMBI domän
kalle.sover.nu/ute

78,-

146,-

Ovan med 1 E-mail adress

OBS! Ingen extra avgift för en E-mail adress behöver erläggas.

97,-

184,-


EXTRA
E-MAIL el. FORWARDS

 Pris per
6 månader

Pris per
Hel år

1 st. E-mail adress

28,-

46,-

5 st. E-mail adresser

98,-

186,-

E-mail adresser kan endast erhållas om man har en aktiv länk.

OBS! Om Ni betalar för en Genväg inkl. e-mail så behöver ingen extra avgift erläggas för en e-mail adress.


ÖVRIGT:

Per ändring*

Alla special ändringar

50 - 100,- Beroende på åtgärd.

Inaktivera public visning,
i visa länkar

100,- 

* Endast för ändringar som du själv inte kan eller går att göra från ditt Genvägs konto. Om åtgärden är ett fel som kan relateras till Genvägen datasystemet, så debiterar vi givetvis ingen avgift.

Samtliga priser är inkl. moms.

 

Betalning:

Du betalar genom:
Bankgiro
5078-1806 eller Postgiro 147 48 26-3

V
id betalning är viktigt att Du anger ID-nummer som du erhåller via e-mail, vi kan annars inte garantera att Din betalning registreras korrekt. ID-nummren finns angivna i det E-mail du erhåller efter att du lagt upp en Genäg databasen. OBS om du anger flera olika WEBB Genvägar och/eller E-mail konton så måste varje ID-nummer anges vid betalningen.

FÖRSTA gången (ny Genväg/e-mail):
B
etalning görs efter det att du fått en bekräftelse via e-mail på att din Genväg eller e-mail adress är registrerad.
Din länk aktiveras omgående efter godkännande, normalt inom 24 timmar. För att aktiveringen ska gälla efter prov/test period, betalar du in avgiften enligt gällande prislista.

Betalning för ny period:
Genvägen
är till stora delar helautomatiskt, vilket innebär att systemet skickar en e-faktura/påminnelse till den e-mail adress, som du har angivet i ditt personlig Genvägs konto. Påminnelse skickas 30 och 10 dagar innan aktuell betalnings dag.

Reklam under gratis perioden:
Under provperioden eller tills dess vi erhåller betalning, lägger vi ut, i huvudsak vår egna, reklam.

Företag:
Om ni i kontoupgifter markerar att Ni vill ha ett faktura underlag, skickas en bekräftelse via e-mail, på att betalningen är erhållen. Detta tillsammans med kvitto på gjord betalning gäller som underlag för redovisningen.

OBS! Endast förskotts betalning:
Vi godtar bara förskottsbetalning. Dock kan Ni använda länken i under prov perioden.

 

Vid ev. utebliven betalning.

Om inte pengarna är oss tillhanda inom föreskriven tid kommer kontot att stängas eller ej att öppnas.
Se även Genvägens villkor från menyn.

Vi betalar ej tillbaka inbetalt belopp.

Övrigt

OBS Alla priser är inkl moms.
Ev. prisändringar kommer inte att aviseras i förväg.
Priset gäller för betald period.

 


Copyright © 1997-2006. Kalmar NDC AB
Created for WEBB-LINK.
All rights reserved.


Genvägen en Internet tjänst från Kalmar NDC AB


Copyright © 1997-2006. Kalmar NDC AB för GENVÄGEN
Created for Genvägen. Design Mentor. All rights reserved.