Får Din hemsida att synas oftare

<<<<Tillbaka

Internettjänster från Kalmar NDC AB.


 

Villkor?


Villkor för Kalmar NDC's Genvägs tjänster
URL adresser och E-mail konton/forwards.


 • GENVÄGEN administreras av Kalmar NDC AB
  Genvägen
  är ett internt arbets namn för Genvägs-länk tjänsten, samt tillhörande E-mail/E-post konton/forwards. Genvägen har innan haft namnet WEBB-LINK, alla gammla villkor gäller som tidigare.
 • Priser och betalningsvilkor utöver de som näms här, finns på pris informations sidan. All betalning sker till Kalmar NDC AB.
 • Med en Genvägen adresser/länk menas de internet domäner som anges på Genvägens informationssida. Det kommer att lägga till nya domäner allt efter som, ev. konflikter med tidigare domäner tar vi inget ansvar för. Ex. kalle.sover.nu och kalle.etta.nu kan innehas av två olika personer.
 • Debitering för en Genväg sker enligt aktuell prislista, se menyn priser. Ny genväg aktiveras snarast, normalt inom 24 timmar, om den inte strider mot våra regler, se vidare nedan. Om betalning inte sker inom föreskriven tid så stängs den. I övrig gäller det som anges under priser.
 • Betalning för ny period. 30 dagar och 10 dagar innan betalning för ny period ska erläggas, skickar systemt automatiskt en e-faktura/påminnelse till den e-mail adress som angavs vid registrering. Om du byter e-mail adress måste detta göras på ditt webb-link konto, om inte detta görs kommer du inte få någon e-faktura/påminnelse. Vi skickar inte några vanliga fakturor med vanlig post.
 • Obetald adress raderas automatiskt 1 månad efter att "giltighetstiden" har passerat.
 • Reklam:
  En webblink adress/genväg är fri från reklam då den är betald.
  För att man inte ska utnyttja gratis perioden genom att lägga upp nya adresser efter 3 månader om och om igen. Så är vi tvungna att lägga ut reklam på sidan som bl.a. täcker en del av våra kostnader och som gör att man betalar för den länk man vill ha.
  Fram tills dess att man betalar så finns det reklam överst på sidan. Reklamen tas automatiskt bort då systemet känner av att en betalning är gjord.
  Det innebär att om man vill ha sin länk och inte vill ha reklam, betalar man innan test perioden är slut, och då tas reklamen bort. Test perioden har man till godo. Vilket innebär att om man betalar för 6 månader och har 2 månader kvar på test perioden så betalar man nästa gång först efter 8 månader. Men så fort en betalning är oss tillhanda och blir registrerad i Genvägs databasen visas automatikst ingen reklam mer.
 • Vi garanterar inte tjänstens driftsäkerhet eller funktion och tar inte ansvar för problem som uppstått p.g.a. att Genvägs-tjänsten inte fungerat.  Målsättningen är givetvis att tjänsten ska fungera dygnet runt, 7 dagar i veckan.
 • Vi förbehåller oss rätten att utan närmare förklaring eller förvarning:
  • vägra tillgång till Genvägs-adresser.
  • överlåta obetald Genvägs-adress till annan innehavare
  • stänga av en redan utdelad Genvägs-adress
  • ändra obetald Genvägs-adress att peka på annan adress.
 • Genvägs-adress får inte leda till sidor vars innehåll strider mot svensk lag.
 • Vi godkänner inte Genvägs-namn som kan anses stötande. Vi stödjer ett fritt internet men vi är samtidigt emot barnpornografi och annan förnedrande information. Vi aktiverar inte länkar som strider mot vår uppfattning om detta. Om det trotts allt skulle finnas sådana länkar där den riktiga WEBB sidan har stötande information, vill vi att Ni skicka information till oss om detta på E-mail adressen abuse@genvagen.nu Om vi får information om att det finns WEBB-sidor som är stötande och kopplade till en Genvägs-adress kommer vi att spärra hela användar kontot, samt skicka det vidare till Polisen.
 • Varumärken och andra skyddade namn får inte registreras som Genvägs-adress av annan än innehavaren eller dess ombud. Vi har ingen aktiv kontroll, om adresser som registreras strider mot detta. Om du anser att ett skyddat namn har kränkts genom en registrering hos Genvägen, vill vi få meddelande om detta snarast möjligt.
 • Eventuella juridiska tvister ska i första hand avgöras av tingsrätten i Kalmar. Tvisten ska ställs mot Kalmar NDC AB.


Genvägen en Internet tjänst från Kalmar NDC AB


Copyright © 1997-2006. Kalmar NDC AB för GENVÄGEN
Created for Genvägen. Design Mentor. All rights reserved.